1.  Decide product yang anda ingin tempah
2.  Click pada label fabric untuk pilihan fabric
3.  Sekiranya ada sebarang special request on the product, anda boleh nyatakan
4. Email saya di whyouas@yahoo.com dengan menyatakan butir2 berikut:
      Nama:
       Tel No:
       Product:
       Fabric:
       Special request (if any):

How to Order

1.  Decide product yang anda ingin tempah
2.  Click pada label fabric untuk pilihan fabric
3.  Sekiranya ada sebarang special request on the product, anda boleh nyatakan
4. Email saya di whyouas@yahoo.com dengan menyatakan butir2 berikut:
      Nama:
       Tel No:
       Product:
       Fabric:
       Special request (if any):